Vilas Floridita (31) (SWB)

Van Vivaldi · Floricello
filly

Vilas Floridita (31) (SWB)

Katalognummer 17
Färg Fux
Kön Sto
Födelsedatum 2017-05-04

FÖL 17 till SMS 72456

Vilas Floridita (31) (SWB)

Catalogue number 17
Color Chestnut
Gender Filly
Birthdate 05/04/17

Härstamningsinformation

Modern Floresca VH belönades med diplom som treåring och är ett *** prestationssto. Hon har ett dressyrindex på 145. Hon härstammar ur en mycket framgångsrik mödernelinje som lämnat flertalet framgångsrika dressyrhästar, diplomavkommor samt godkända hingstar. Mormodern First Delight VH är ett diplomsto som tilldelats prestationsklass ***. Hon har lämnat två avkommor som belönats med diplom. Mormors mor är elitstoet De la Reinne VH. Hon har bland annat lämnat helbröderna Springbank VH och Springbank II VH, där den äldre varit framgångsrik i unghästchampionaten och har segrar i Prix St Georges dressyr, och den yngre godkändes för avel i Danmark i år med mycket höga poäng. De la Reinne VH har också lämnat Oban VH, godkänd i Tyskland samt ett antal diplomston som verkar med framgång i aveln. Fadern Van Vivaldi vann sitt svenska bruksprov 2014 med mycket höga poäng, både för sina gångarter och för sin ridbarhet. Han belönades bland annat med 9,5 för både trav och galopp. 2015 var Van Vivaldi i final vid Scandinavian Open i Falsterbo och deltog sedan i unghäst-VM för femåriga hästar. 2016 vann han Breeders Trophy för sexåriga hästar på Flyinge.

Ägaruppgifter

Virpi Larsson
Snatraby 133
819 62 Karlholmsbruk
+46 704 748035
rolfisnatra@gmail.com

Ägaren är momspliktig

Pedigree

The dam Floresca VH was awarded a diploma as a 3-year old and is a ***performance mare. Her dressage breeding index is 145. She is out of an extremely successful dam line that has produced many successful dressage horses, diploma horses and approved stallions. The grand dam First Delight VH is a diploma mare awarded the ***performance class. She produced two offspring awarded a diploma. The great grand dam De la Reinne VH (Elite) is the producer of the full brothers Springbank VH and Springbank II VH, where the older of the two has been successful in the young horse championships and has victories in PSG, and the younger Springbank was approved for breeding in DWB earlier this year with very high marks. De la Reinne VH also produced Oban VH, approved in Germany as well as a number of diploma mares that all have a successful career in breeding. The sire Van Vivaldi won the performance test in 2014 with very high scores for gaits and rideability. He was awarded 9,5 for both his trot and canter.  In 2015 Van Vivaldi was in the final of the Scandinavian Open in Falsterbo and competed for Sweden in the World Young Horse Championships for 5-year old horses. In 2016 he won the Breeders Trophy for 6-year old horses in Flyinge.

Ownership

Virpi Larsson
Snatraby 133
819 62 Karlholmsbruk
+46 704 748035
rolfisnatra@gmail.com

The owner is liable for VAT

Van Vivaldi

Vivaldi

Krack C

Flemmingh

Gicara II

Renate-Utopia

Jazz

Darla-Utopia

Amuel

Olivi

Jazz

Halla Utopia

Sarina

Biotop

Larina

Floresca VH (31) (SWB)

Floricello

Florencio I

Florestan I

Walessa

Starlett

Dormello

Silka

First Delight VH (31) (SWB)

First Wish

Fürst Heinrich

Annika

De la Reinne VH (31) (SWB)

De Niro

Rakel VH (31) (SWB)