Macallan (SWB)

Conthargos · Lasirco
colt

Macallan (SWB)

Katalognummer 18
Färg brunskimmel
Kön hingst
Födelsedatum 2017-05-09

FÖL 18 till SMS 72456

Macallan (SWB)

Catalogue number 18
Color Grey
Gender Colt
Birthdate 05/09/17

Härstamningsinformation

Modern Larosa har tävlat t.o.m. 125 hoppning och lämnat tre avkommor, en av dessa har exporterats till Tyskland. Mormodern Dolli har placeringar i Msv hoppning. Hon har lämnat en avkomma med placeringar i 140 hoppning. Fadern Conthargos har själv tävlat upp t.o.m. 130 hoppning. Han har flera avkommor som tävlar internationellt upp t.o.m. 150 hoppning. I Tyskland har han ett avelsindex för unghästtestresultat i hoppning på 129. Han har fem godkända söner, varav i SWB godkända Conthinder 1278 och Conthallon Rouge 1353.

Ägaruppgifter

Lotta och Mats Hansson
Borelund 553
247 95 Torna Hällestad
+46 708 984745
lotta.hansson7@icloud.com

Ägaren är momspliktig

 

Pedigree

The dam Larosa has competed up to 1.25 m showjumping and has produced three offspring, one of which is exported to Germany. The grand dam Dolli has placings in M class showjumping. She produced an offspring that has placings in M class showjumping. The sire Conthargos has competed up to 1,30 m showjumping. He has several offspring competing internationally up to 1,50 m showjumping. In Germany he holds a breeding index for the young horse tests in jumping of 129. He has five approved sons, one of them being the in SWB approved Conthinder 1278 and Conthallon Rouge 1353.

Ownership

Lotta och Mats Hansson
Borelund 553
247 95 Torna Hällestad
+46 708 984745
lotta.hansson7@icloud.com

The owner is liable for VAT

Conthargos

Converter

Contender

Calypso II

Gofine

Fontirell

Silvio I

Fontaene

Cajandra Z

Carthago

Capitol I

Perra

Jalanda

Latus I

Jandra

Larosa

Lasirco

Landjunge

Landgraf I

Janida

Niobe V

Cassini I

Imandra I

Dolli

Dobrock

Don Carlos

Die Hübsche

Mitroll

Mistral II

Grolleja