HBJ Viva la Thunder

Crusader Ice · Verdi
hingst

HBJ Viva la Thunder (SWB)

Katalognummer 16
Färg Fux
Kön Hingst
Födelsedatum 2018-05-11

För att rösta, skicka FÖL 16 till 72456.

 

 

HBJ Viva la Thunder (SWB)

Catalogue number 16
Color Chestnut
Gender Colt
Birthdate 11/05/2018

Säljarinformation

Crusader Ice 1357
Född 2011 i Sverige (Cabachon-Corland-Nimmerdor)

Modern Tarusa är ett välmeriterat sto genom sina avkommor. Hon är Elitsto och har ett hoppindex på 160. Mest framgångsrika avkomman är Fibonacci (ex. Fendi) som först tävlades i Sverige av Lisen Bratt Fredricson, för att senare tävlas av Meredith Michaels Beerbaum på högsta internationella nivå. Tarusa har också lämnat Quicksilver går 150 hoppning och dottern Vera Vang har radat upp fina placeringar genom unghästchampionaten och upp till och med 140 hoppning. Vittra var placerad i Falsterbo som femåring och vann Breeders Trophy för sexåringar 2017.
Crusader Ice godkändes vid sitt bruksprov 2017 och belönades med 9-9 för sin hoppning och premierades för sina snabba reaktioner, kraftfulla och distinkta avstamp framför hinder, sättet att använda kroppen rätt över hinder samt en bra galopp. Testryttarna gav Crusader Ice 10-9 i hoppbetyg med utlåtandet att han är en komplett häst som ger en fantastisk känsla, har scoop och extremt bra ridbarhet med en fin och reglerbar galopp.
Tillsammans med Stephanie Holmén och Peder Fredricson har hingsten tävlat framgångsrikt i unghästklasser både i Sverige och internationellt.

Ägaruppgifter

Pia och Alexandra Prahl / PiaP AB
Lyngby 684
247 99 Genarp
+46 705 717691
alexandraprahl@hotmail.com

Ägaren är momspliktig

Sire

Crusader Ice 1357
Born 2011 in Sweden (Cabachon-Corland-Nimmerdor)

The dam Tarusa is a mare with merit through her offspring. She is an ELIT mare with a breeding index for showjumping of 160. Her most successful offspring is Fibonacci (ex. Fendi) that was first competed in Sweden by Lisen Bratt Fredricson, and later by Meredith Michaels Beerbaum at top, international level. Tarusa also produced Quicksilver (1. 50 m) and the filly Vera Vang with nice placings in the Young Horse championships and later jumping up to 1.40 m. Vittra placed in Falsterbo as a 5-year old and won Breeders Trophy for 6-year olds in 2017.
Crusader Ice was approved at the stallion test in 2017 and was awarded 9-9 for jumping and for his quick reactions, powerful and distinct take –off, his ability to use his body over the jumps and for his very good canter. The test riders gave him 10-9 for his jumping stating that he is a complete horse that gives a fantastic feeling, has scope and an extremely nice rideability with a nice, adjustable canter. Together with Stephanie Holmén and Peder Fredricson the stallion has competed successfully in young horse classes in both Sweden and internationally. .

Seller

Pia och Alexandra Prahl / PiaP AB
Lyngby 684
247 99 Genarp
+46 705 717691
alexandraprahl@hotmail.com

The owner liable for VAT

Möderneinformation / Dam line

Viva la Vida 2009 2 avk 13-18
13 I’m Viva la Resistance S e I’m Special de Muze Hoppindex 126
18 HBJ Viva la Thunder H e Crusader Ice
Candidi 1994 10 avk 00-14, A-premierad
01 Corneille H e Cardento 130 hoppning, exporterad
03 Cayenne S e Irco Mena 130 hoppning, hoppindex 134
07 – Sweet Cinnamon H e Laptop H Dipl., 150 hoppning
09 Viva la Vida S e Verdi
12 Supeerem Victorius H e Vivaldi K 130 hoppning
Carmencita 1978 3 avk 91-94
91 Ircodin S e Irco Marco Msv hoppning
94 Candidi S e Voltaire A-premierad