Fürst Day (SWB)

Fürst Romancier · D-Day
colt

Fürst Day (SWB)

Katalognummer 30
Färg Svart
Kön Hingst
Födelsedatum 2017-03-21

FÖL 30 till SMS 72456

Fürst Day (SWB)

Catalogue number 30
Color Black
Gender Colt
Birthdate 03/21/17

Härstamningsinformation

Modern Delia är ett diplomsto med 9-10 i hoppbetyg. Hon är också elitsto och har ett dressyrindex på 127. Hon har lämnat två diplomavkommor, där Ricco också har placeringar i Intermediaire I och startat i Grand Prix dressyr, samt ett A-premierat sto. Mormodern Ophelia är ett elitsto som lämnat den godkände hingsten Billy Boy 964. Hon har också lämnat Cardelia och Anatolica i Svår 150 hoppning, två avkommor i 130 hoppning, en i Msv dressyr, samt fyra som tilldelats diplom. Ur denna mödernelinje kommer även den godkände hingsten Easy Boy 1159 som senare exporterades till Paul Schockemöhle i Tyskland samt Breeders Trophy-vinnaren Macacho. Fadern Fürst Romancier var själv championatshingst i sin årgång och kom fyra på unghäst-VM som femåring 2009. Han har lämnat en rad framgångsrika avkommor i Tyskland så som Fasine, segersto vid Oldenburgs elitstovisning 2012, samt ett flertal godkända hingstar, däribland helbröderna For Romance I och II.

Ägaruppgifter

Jeanette Joelsson och Per Jansson
Gerastorp 2055
280 23 Hästveda
+46 733 530905
jeanette.joelsson@ostragoinge.se

Ägaren är momspliktig

 

Pedigree

The dam Delia is a diploma mare with the scores of 9-10 in jumping. She is an Elite mare and has a dressage breeding index of 127. She has produced two diploma offspring where Ricco also has placings in in Int I and has started GP dressage, and an A graded mare. The grand dam Ophelia is an Elite mare that produced the approved stallion Billy Boy 964. She also produced Cardelia and Anatolica in S class 1,50 m showjumping, two offspring in 1,30 m jumping, one in M class dressage and four diploma horses. The approved stallion Easy Boy 1159 and the Breeders Trophy winner Macacho are also out of this dam line. Easy Boy 1159 was later exported to Paul Schockemöhle in Germany. The sire Fürst Romancier was the Champion stallion of his year and placed 4th at the World Young Horse Championships as a 5-year old in 2009. He has produced several successful offspring in Germany such as Fasine, the champion mare at the Oldenburg Elite Mare championships in 2012 and several approved stallions, such as the full brothers For Romance I and II.

Ownership

Jeanette Joelsson och Per Jansson
Gerastorp 2055
280 23 Hästveda
+46 733 530905
jeanette.joelsson@ostragoinge.se

The owner is liable for VAT

Fürst Romancier

Fürst Heinrich

Florestan I

Fidelio

Raute

Dawina

Donnerhall

Wibke

Ronja

Blue Hors Romancier

Rosenkavalier

Finale

Edwina

Winston

Edmona

Delia (59) (SWB)

D-Day 935

Donnerschwee

Donnerhall

Weltwunder

Rudira

Welt As

Rudore II

Ophelia (59) (SWB)

Steinbeck

Alpen Fürst

Florette (5) (SWB)

Othilja (59) (SWB)

Othello

Ronette (59) (SWB)