Embryo 1 – Out of Dorina

Vitalis · Belissimo M

Embryo 1 Undan Dorina

Embryo 1 Out of Dorina

Härstamningsinformation

Vitalis 95441
Född 2007 i Holland. (Vivaldi – D-Day – Argus)

Modern Tolivia är premierad med predikaten Pref, Prok, Elite sport (dr) i KWPN och har tävlat i medelsvår dressyr.
Vitalis gjorde sitt bruksprov i Warendorf 2010 med höga poäng och har varit framgångsrik både i de holländska hingstklasserna och på unghäst-VM. Idag tävlar han framgångsrikt upp till Intermediaire I med sin amerikanska ryttarinna Charlotte Jorst. Vitalis har drygt tjugo godkända söner och en rad framgångsrika avkommor; däribland Victoria’s Secret som vann unghäst-VM för femåringar 2016.

Dorina härstammar ur en av Sveriges mest förärvningsstarka mödernelinjer som producerat åtskilliga diplom- och tävlingshästar i dressyr. Stammen har funnits i Per-Arne Perssons ägo i 40 år. Längre bak i stamtavlan ligger elitstoet Marlén 17568 som bland annat lämnat tre elitston och tre godkända hingstar, Camaro 918, Moliére 970 och Davinci 1022. Marléns dotter Delight har lämnat den godkände hingsten Demand 1344. Även dressyrhästarna Bilan och Quarton härstammar ur denna mödernelinje, två hästar som varit framgångsrika i unghästklasserna och nu segrat i internationell svår dressyr.

Säljaruppgifter

Per-Arne Persson
Klemedstorp, Pl 3185
282 92 Västra Torup
+46 705 803315
klemedstorp@hotmail.com

Ägaren är momspliktig

Pedigree

Vitalis 95441
Born 2007 in Holland. (Vivaldi – D-Day – Argus)

The dam Tolivia has the predicates Pref, Prok, Elite sport (dr) in KWPN and has competed in M class dressage.
Vitalis did his performance test in Warendorf 2010 receiving high marks and has been successful in both the Dutch stallion classes and at the World Young Horse Championships. Today he is successfully competing up to Intermediaire I under his rider Charlotte Jorst (USA). Vitalis has 20 approved sons and many successful offspring; among them Victoria’s Secret that won the World Championships for Young Horses as a 5-year old in 2016.

Dorina comes out of one of Sweden’s most consistent dam lines where several diploma – and competition horses in dressage have originated. The dam line has been in Per-Arne Persson’s hand for the last 40 years. Looking further back we find the Elite mare Marlén 17568 that produced three Elite mares and three approved stallions; Camaro 918, Moliére 970 and Davinci 1022. Marlén’s daughter Delight produced the approved stallion Demand 1344. The dressage horses Bilan and Quarton are also out of this dam line, both horses with successful careers in the young horse classes and now with victories in international S-class dressage.

Seller

Per-Arne Persson
Klemedstorp, Pl 3185
282 92 Västra Torup
+46 705 803315
klemedstorp@hotmail.com

The owner is liable for VAT

Möderneinformation / Dam line

Dorina (F. 2) 2011 0 avk, G dipl., *** prest.klass, Plac. BT, St. Georges
Davina (F. 2) 2002 8 avk 06-17, G-dipl. Plac. BT, Elit
06 Lorenzo H e Laurentio Svår körning
10 Fabienne (F. 2) S e Florencio I G-dipl., Dressyrindex 146
11 Dorina (F. 2) S e Belissimo M G-dipl., *** prest.klass, Plac. BT, St. Georges
12 Diora (F. 2) S e Ampere *** prest.klass, dressyrindex 141
13 Zenith H e Blue Hors Zack G-dipl.
15 Zakava (F. 2) G-dipl
Celine (F. 2) 1998 7 avk 02-11, Elit
02 Davina (F. 2) S e Don Schufro G-dipl., Plac. BT, Elit
04 Daniella (F. 2) S e Davinci G-dipl.
08 Deimion H e Don Primero G-dipl.
11 Quinn H e Quaterback Msv B dressyr