Comme il Kenda (SWB)

Comme il Faut · Emmerton
filly

Comme il Kenda (F.4) (SWB)

Katalognummer 33
Färg Brun
Kön Sto
Födelsedatum 2017-05-15

FÖL 33 till SMS 72456

Comme il Kenda (F.4) (SWB)

Catalogue number 33
Color Bay
Gender Filly
Birthdate 05/15/17

Härstamningsinformation

Modern Emkenda belönades med dubbeldiplom som treåring med 9-10 i hoppbetyg och 54 poäng i hoppning totalt. Hon tilldelades dubbeldiplom även som fyraåring. Hon har varit i final i Breeders Trophy både som fem- och sexåring, och har sedan tävlat i 140 hoppning. Mormodern Torkette är ett elitsto som lämnat tolv avkommor. Dottern Carkenda har belönats med diplom som både tre- och fyraåring och varit placerad i Breeders Trophy i hoppning i samtliga årgångar. Sju av åtta visade avkommor har tilldelats diplom vid unghästtesterna. Emerald har placeringar i 130 hoppning och stoet ConCett är ett elitsto. Mödernelinjen har även lämnat den godkände hingsten Al Cendo 1241 samt ett stort antal avkommor på tävlingsbanan i både dressyr och hoppning. Även mormors mor, Lamé, är elitsto. Fadern Comme il faut tävlar framgångsrikt i internationell Svår hoppning tillsammans med Marcus Ehning. Comme il Faut har flertalet avkommor som tävlar framgångsrikt upp till internationell 145 hoppning. I Tyskland har han höga avelsindex för hoppning: 132 för hopptävling och 151 för unghästtestresultat. Comme il Fauts mor är det legendariska stoet Ratina Z, enormt framgångsrik på hoppbanorna under 1990-talet.

Ägaruppgifter

Daha Gummarp AB
Gummarp 218
241 62 Löberöd
+46 707 682014
hannaht@live.se

Ägaren är momspliktig

 

Pedigree

The dam Emkenda was awarded a double diploma as a three year old with the scores 9-10 in jumping and scoring 54 p total in jumping. She was awarded a double diploma as a four year old as well. She was in the Breeders Trophy final both as a five – and six year old and has since competed in 1, 40 m showjumping. The grand dam Torkette is an Elite mare that has produced twelve offspring. The daughter Carkenda received a diploma both as a three – and four  year old and has placings in Breeders Trophy in jumping throughout the levels. Seven out of eight presented offspring were awarded diplomas at the young horse tests. Emerald has placings in 1, 30 m jumping and ConCett is an Elite mare. The dam line has produced the approved stallion Al Cendo 1241 as well as a great number of show horses competing in both dressage and jumping. The great grand dam Lamé is an elite mare. The sire Comme il Faut competed successfully in international S class showjumping under Marcus Ehning. Comme il Faut has several offspring competing successfully up to 1,45 m international showjumping. His breeding index in Germay is 132 for jumping competition and 151 for the young horse test scores. Comme il Faut’s dam is the legendary mare Ratina Z that was extremely successful in the 1990s.

Ownership

Daha Gummarp AB
Gummarp 218
241 62 Löberöd
+46 707 682014
hannaht@live.se

The owner is liable for VAT

Comme il Faut

Cornet Obolensky

Clinton

Corrado I

Urte I

Rabanna v. Clostersveld

Heartbreaker

Holivea v. Clostersveld

Ratina Z

Ramiro Z

Raimond

Valine (Coralle Z)

Argentina Z

Alme Z

Heureka Z

Emkenda (F. 4) (SWB)

Emmerton

Emilion

Wellington

Ramirha

Lersinaa

Nimmerdor

Dersinaa

Torkette (F. 4) (SWB)

Torboldt (SWB)

Rote Boldt (SWB)

Tora III (SWB)

Lamé (F. 4) (SWB)

Utrillo

Larkenda II (F. 4) (SWB)